© 2019 by Katrina Vaughn

Tour Dates:

9/16-9/18: Pleasanton

9/19-9/20: Concord

9/23-9/25: Roseville

9/26-9/27: Downtown Sacramento

9/30-10/2: Pleasanton

10/3-10/4: San Francisco

10/7-10/12: Tysons Corner/Dupont Circle

10/13-10/18: KOP/Philadelphia

10/21-10/25: Pismo

10/28-10/31: Monterey

11/4-11/6: Concord

11/7-11/8: San Francisco

11/11-11/15: Fresno

11/18-11/20: Concord

11/21-11/24: HAPPY THANKSGIVING